Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FRAUEN.GESUNDHEIT.NUSSDORF Krankenanstaltges.m.b.H.

Phone: 01-370 49 37

Fax: 01-370 62 22-81

E-mail: anfrage@abtreibung-wien.at

Website:

Business Hours

telefonische Vereinbarung (auch Abend- und Wochenendtermine)

Description

Beratung bei ungeplanter Schwangerschaft (kostenlos),
Empfängnisverhütungsberatung (kostenlos)

Schwangerschaftsabbrüche (medikamentös und instrumentell)
Vasektomie (Unfruchtbarmachung von Männern)

Topics
Abortion
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at