Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Rett-Syndrom Gesellschaft

8900 Selzthal , Strommersiedlung 11

Mobile phone: 0676 / 967 06 00

E-mail: g.painsi@rett-syndrom.at

E-mail: info@rett-syndrom.at

Website:

Business Hours

Erreichbarkeit: täglich

Description

Kontaktperson: Günther Painsi
Information und Beratung, Gruppentreffen 2x jährlich (nähere Informationen telefonisch)
Frühjahr - Familienwochenende in Oberösterreich
Herbst - Elterntreffen im Raum Wien

Topics
Genetic diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at