Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frauenwohnzentrum, für wohnungslose Frauen - Caritas der Erzdiözese Wien

1020 Wien, Springergasse 5

Phone: 01-971 80 07

Fax: 01-971 80 07-50

E-mail: frauenwohnzentrum@caritas-wien.at

Website:

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

auch für Frauen mit psychischen oder Drogenproblemen
Haustiere möglich
Tageszentrum Frauenwohnzimmer
Niederschwelliges Wohnen (Aufnahme über Frauenwohnzimmer oder direkt)
Begleitetes Wohnen
Nachtnotaufnahme ab 21 Uhr

Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at