Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frauenwohnzentrum, für wohnungslose Frauen - Caritas der Erzdiözese Wien

1020 Wien, Springergasse 5

Phone: 01-971 80 07

Fax: 01-971 80 07-50

E-mail: frauenwohnzentrum@caritas-wien.at

Website:

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

auch für Frauen mit psychischen oder Drogenproblemen
Haustiere möglich
Tageszentrum Frauenwohnzimmer
Niederschwelliges Wohnen (Aufnahme über Frauenwohnzimmer oder direkt)
Begleitetes Wohnen (maximal 2 Jahre)
Nachtnotaufnahme ab 21 Uhr

Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at