Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Unterstützungsfonds der Pensionsversicherungsanstalt

Website:

Website:

Description

Finanzielle Unterstützung für Pensionsbezieher:innen und Versicherte in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen (kein Rechtsanspruch)
Antragstellung formlos, mit Begründung und Beilage entsprechender Nachweise
siehe Pensionen

Topics
Diabetes
Emergency financial support
Emergency financial support for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at