Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gebietskrankenkasse, Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf

Phone: 01-601 22-40 600

Phone: 01-601 22-40 751 (Psychotherapie)

Fax: 01-601 22-40 650

E-mail: gz06@wgkk.at

Website:

Business Hours

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 7-14.30 Uhr
Erstanmeldung Psychotherapie-Telefonische Anmeldezeiten: Montag bis Freitag von 12.30 bis 13.00 Uhr
Topics
Check-ups
Diet Counselling
Health insurance
Nicotine addiction
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at