Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus der Barmherzigkeit, Pflegezentrum Tokiostraße GmbH, Geriatrisches Pflegekrankenhaus für Menschen mit chronischen Erkrankungen

1220 Wien, Tokiostraße 4

Phone: 01-901 81 -0

Fax: 01-901 81-3308

E-mail: info@hb.at

Website:

Description

Geriatrisches Pflegekrankenhaus

Remobilisation
Spezialangebote:
Spezialstationen für Demenzerkrankungen
Psychogeriatrische Betreuung

Topics
Rehabilitation for old persons in nursing homes
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at