Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialer technischer Hilfsdienst

1220 Wien, Wulzendorfstraße 77/D139 [Postadresse]

Mobile phone: 0664 / 500 83 02 (Herr Ing. Steiner)

E-mail: steiner@sozialertechnischerhilfsdienst.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-17 Uhr

Description

Kleinreparaturen im Bereich Gas Wasser Heizung,
Gasgeräteservice, Gasgerätetausch, Instandsetzung, Beratung
Topics
Electricians
Gas-fitters
Heating technicians
Plumber
Repair services
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at