Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Widerspruchsregister gegen Organ-, Gewebe- und Zellentnahmen

1010 Wien, Stubenring 6 [GÖG/ÖBIG]

Phone: 01-515 61-0

E-mail: wr@goeg.at

Website:

Business Hours

Für Informationen und Eintragungen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der üblichen Bürozeiten telefonisch, per Mail oder
Post zur Verfügung, es gibt keinen Parteienverkehr.

Description

Online-Formular

Topics
Organ donations
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at