Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für Jugendliche bis 18 Jahre

Phone: 01-404 00-30140, 30150

Fax: 01-404 00-30410

E-mail: essstoerung@meduniwien.ac.at

Website:

Website:

Business Hours

nach telefonischer Terminvereinbarung

Description

Zuweisung oder Krankenschein erforderlich

Topics
Eating disorders
Psychotherapy for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at