Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadt Wien - Bildung und Jugend (MA 13)

Phone: 01-4000-84 329

Fax: 01-4000-99-84 328

E-mail: post@ma13.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

Die Abteilung Bildung und Jugend bietet leistbare Bildung für jede Altersstufe sowie Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Sie fördert, koordiniert und steuert das Angebot und betreibt selbst einige Bildungseinrichtungen (Büchereien, Musikschulen, Modeschule Hetzendorf).
Topics
Further education
Leisure time offers for young persons
Library
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at