Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus der Barmherzigkeit, Seeböckgasse

Phone: 01-401 99-0

Fax: 01-401 99-1308

E-mail: info@hb.at

Website:

Description

Geriatrisches Pflegekrankenhaus für ältere und chronisch kranke Menschen

KEINE Urlaubsbetreuung

Spezialstation für Multiple Sklerose-Erkrankte

Spezialstation für Wachkoma-PatientInnen

Ambulante Neurologische Rehabilitation für PensionsbezieherInnen der PVA

Topics
Multiple sclerosis
Persistent vegetative state
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at