Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Notfallpsychologischer Dienst Österreich

Phone: 0699 / 18 85 54 00

E-mail: anfrage@notfallpsychologie.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-17 Uhr

Description

Notfallpsychologische Unterstützung, Beratung und Behandlung für Menschen in und nach traumatischen Ereignissen
Information und Schulung

Topics
Natural disasters
Psychological counselling
Psycho-social emergency care
Trauma
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at