Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Seniorentanz Österreich - Landesverein Wien

Mobile phone: 0680 110 73 17

E-mail: geschaeftsstelle@seniorentanz.at

Website:

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktperson: Mag. Brigitta Pink
Information über Seniorentanzgruppen in Wien
Ausbildung zur Tanzleiterin/zum Tanzleiter für Seniorentanz und Seniorentanz plus (ganzheitliches Aktivierungsprogramm für Menschen in betreuten Einrichtungen)

Topics
Leisure time offers for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at