Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

La Leche Liga, Vereinigung stillender Mütter Österreichs

E-mail: info@lalecheliga.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Telefonische Beratung, Stillgruppen - Telefonnummern siehe Webseite
Aus- und Weiterbildung für Stillberaterinnen

Topics
Pregnancy and birth
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at