Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frauenhetz - Feministische Bildung, Kultur und Politik

Phone: 01-715 98 88

E-mail: office@frauenhetz.at

Website:

Website:

Business Hours

siehe Webseite

Description

Denkwerkstatt (Diskussion, Projektplanung), feministische Bildung, Veranstaltungen, Bürogemeinschaft für Frauen-Initiativen

Topics
Gender studies
Women's organisations and networks
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at