Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Talkbox - Rat und Hilfe für Kinder und Jugendliche, E-Mail-Beratung - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

Phone: 01-4000-8011

E-mail: talkbox@ma11.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-18 Uhr
Topics
Online counselling
Youth counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at