Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Uniability, Arbeitsgemeinschaft zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, an Österreichs Universitäten und Hochschulen

E-mail: info@uniability.org

Website:

Website:

Business Hours

Kontaktaufnahme über Website
Topics
Chronic diseases
Disabled persons - counselling
Students
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at