Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stress mit Kindern, E-Mail-Beratung - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

E-mail: stressmitkindern@ma11.wien.gv.at

Website:

Description

Beratung bei Erziehungsproblemen
Topics
Child guidance
Online counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at