Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Lymph-Liga, (Lymphödeme)

2560 Berndorf, Postfach 41

Phone: 0 2672 / 844 73

Fax: 02672/88996

E-mail: info@lymphoedem.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Lymph oedema self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at