Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stammzellspende Meduni-Wien

Phone: 01-404 00-53 150

Fax: 01-404 00-75070

E-mail: viennadonors@meduniwien.ac.at

Website:

Topics
Bone marrow donation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at