Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Gesellschaft für Muskelkranke

1210 Wien, Oswald-Redlich-Straße 23/1 Tür 1 [Muskelzentrum]
1097 Wien, Währinger Gürtel 18-20 [Neurologische Universitätsklinik]

Phone: 01-404 00-31120

Phone: 01-256 97 08 (Muskelzentrum)

Fax: 01-404 00-31410

Fax: 01-256 97 08 (Muskelzentrum)

E-mail: muskelgesellschaft@gmx.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-12 Uhr, Muskelzentrum Montag-Freitag 14-18 Uhr
Topics
Muscular diseases
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at