Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ÖVSE, Tagesstruktur für Menschen mit cerebraler Bewegungsbeeinträchtigung und Mehrfachbehinderung nach Ende der Schulpflicht

Phone: 01-493 19 60

Fax: 01-493 19 60-12

E-mail: office@oevse.com

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-13 Uhr

Description

Tagesstruktur: Beschäftigungstherapie für Menschen mit cerebraler Bewegungsbeeinträchtigung und Mehrfachbehinderung nach Ende der Schulpflicht

Topics
Daily structure for persons with disabilities
Multi-disability
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at