Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ehrenamt im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-170 449

E-mail: ehrenamt@kwp.at

Website:

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Tätigkeiten: Gespräche mit alten Menschen, vorlesen, Begleitung z.B. zum Arzt oder bei kleinen Besorgungen, Unterstützung bei Gruppenaktivitäten, Unterstützung bei neuen Technologien (z.B. Handy, Computer), etc.

Topics
Residences for older persons
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at