Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ehrenamt im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-170 449

E-mail: ehrenamt@kwp.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Tätigkeiten: Gespräche mit alten Menschen, vorlesen, Begleitung z.B. zum Arzt oder bei kleinen Besorgungen, Unterstützung bei Gruppenaktivitäten etc.

Topics
Residences for older persons
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at