Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Streetwork Liesing, Verein Rettet das Kind

Mobile phone: 0650/698 63 04 (Diensthandy)

Mobile phone: 0650 / 720 35 64 (Einrichtungsleitung)

E-mail: streetwork.liesing@rdk-wien.at

Topics
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at