Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Die Caterei - pro mente Beschäftigungsprojekte GmbH

Phone: 01-512 47 13

Fax: 01-534 44-39922

E-mail: office@diecaterei.at

Website:

Business Hours

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag 7.30-15 Uhr (Mittagsmenüs und Tagesteller 11.30-14 Uhr)
Freitag 7.30-14 Uhr (Mittagsmenüs und Tagesteller 11.30-13.30 Uhr)
Topics
Work projects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at