Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stopline- Österreichische Meldestelle, gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet

5020 Salzburg, Jakob-Haringer-Straße 8/V [c/o nic.at GmbH]

E-mail: office@stopline.at (allgemeine Anfragen)

E-mail: meldung@stopline.at (Meldungen)

Website:

Description

Bearbeitung von Meldungen zu folgenden illegalen Inhalten:
- sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger gemäß § 207 a österr. StGB oder
- nationalsozialistische Wiederbetätigung gemäß österr. Verbots- und Abzeichengesetz u.ä.
Topics
Internet security
Racism
Radicalism
Sexual violence
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at