Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Drehungen, Selbstbewusst-Sein, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen

Mobile phone: 0681 / 10 63 75 17

E-mail: vorstand@verein-drehungen.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen,
spezielle Kurse für Mädchen und Frauen mit geistigen und/oder körperlichen Handicaps,
Kurse in anderen Sprachen auf Anfrage möglich.

Topics
Self-defence
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at