Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mobiles Palliativteam, CS Hospiz Rennweg - CS Caritas Socialis

Phone: 01-717 53-3220

Fax: 01-717 53-3921

E-mail: beratungsstelle@cs.at

Website:

Business Hours

Beratungsstelle:
Montag-Freitag 10-12 und 14-16 Uhr

Description

Bestmögliche Lebensqualität für unheilbar kranke Menschen bis zuletzt zu Hause durch professionelle Pflege und Betreuung.
Individuelle Schmerztherapie, psychosoziale und spirituelle Begleitung sowie Unterstützung in der Organisation des Alltags.
In Krisensituationen Wechsel vom mobilen in das stationäre CS Hospiz Rennweg möglich.
Beratung und Begleitung kostenlos

Topics
Accompanying the dying
Hospice and palliative care mobile
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at