Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Myelom- und Lymphomhilfe Österreich

Mobile phone: 0664 / 22 640 22 (Christa Mandl)

Mobile phone: 0664 / 38 541 61 (Elfi Jirsa)

E-mail: christa.mandl@myelom-lymphom.at

E-mail: elfi.jirsa@myelom-lymphom.at

Website:

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktpersonen: Elfi Jirsa, Christa Mandl
Medizinische Vorträge, Informations- undErfahrungsaustausch
Onlinekurse
Magazin "Lebenswege"
Broschürenversand

Topics
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at