Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PatientInnenhilfsteam (PHT) der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Verein

Phone: 01-711 65-5981

Phone: 614-5981 (Magistratsintern)

Fax: 01-711 65-1009

E-mail: gerlinde.kosits@wienkav.at

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Hospital social service
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at