Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Opfer-Notruf, WEISSER RING, im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz

1090 Wien, Alserbachstraße 18, 3. Stock/ Tür 6 [Weisser Ring]

Phone: 0800 112 112 (gebührenfrei)

Fax: 01-718 83 74

E-mail: office@opfernotruf.at

Website:

Business Hours

täglich 0-24 Uhr

Description

Kostenfreie psychosoziale und juristische Beratung für Menschen, die von einer Straftat betroffen sind

Topics
Crime victims
Violence
Violence towards children
Violence towards old persons
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at