Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Projekt "Helfen Sie uns helfen!", Teilunternehmung Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser der Stadt Wien

Phone: 01-404 09-70 410

E-mail: ehrenamtliche@gesundheitsverbund.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Ehrenamtliche HelferInnen in den Geriatriezentren und Pflegewohnhäusern der Stadt Wien
Tätigkeit: Gespräche, Spazierengehen usw.

Topics
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at