Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ich bin O.K. - Kultur- und Bildungsverein der Menschen mit und ohne Behinderung

Phone: 01-512 43 06

Fax: 01-512 43 06

E-mail: info@ichbinok.at

Website:

Business Hours

Bürozeiten: Montag-Freitag 10-14 Uhr, Freitag -17 Uhr

Description

Kontaktpersonen:
Hana Zanin Pauknerová (Obfrau)
Attila Zanin (Leitung Dance Company)
Mag. Helmut Syrch (kaufm. Leitung)
Werner Schuster (Organisation und Öffentlichkeitsarbeit)
Verein zur kulturellen Integration von Menschen mit und ohne Behinderung durch außerschulische Freizeitaktivitäten, Tanz und Theater

Topics
Leisure time offers for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at