Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Ehlers-Danlos-Syndrom

Mobile phone: 0664 / 357 46 32 (Hannes Tannich)

E-mail: ehlersdanlossyndrom@gmail.com

E-mail: wuermchen39@gmx.at

Website:

Business Hours

Montag-Sonntag 14-20 Uhr

Description

Kontaktpersonen: Hannes Tannich, Elfriede Kölbl-Zuber
               

Topics
Genetic diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at