Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Tourette Gesellschaft

Mobile phone: 0699 / 19 46 47 16

Mobile phone: 0699/ 815 14 068

E-mail: birgitt.urbanek@chello.at

E-mail: lisa.schoen@gmx.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktpersonen: Birgitt Urbanek, Elisabeth Schön
Gruppentreffen (Termine auf Homepage)
Information, Erfahrungsaustausch, Vorträge

Topics
Neurological diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at