Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

GND - WNB, Gesellschaft Nierentransplantierter und Dialysepatienten Wien, NÖ und Burgenland

1190 Wien, Hackhofergasse 8

Mobile phone: 0676 / 778 46 10

E-mail: office@gnd-wnb.at

Website:

Business Hours

nach Vereinbarung

Description

Kontaktperson: Elisabeth Kahnert (Präsidentin)
Gruppentreffen alle 2 Monate
Information, Beratung, Erfahrungsaustausch, Öffentlichkeitsarbeit
"Österreichische Nieren Nachrichten" mit Lokalteil für Wien NÖ und Bgld

Topics
Kidney disease
Kidney diseases self-help
Organ transplants self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at