Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ÖIFAK Österreichische Interessensgemeinschaft für Anfallkranke

1060 Wien, Bürgerspitalgasse 4-6 Gruppentreffen

Phone: 01-886 13 15

Mobile phone: 0664/125 47 88

E-mail: kastlsoldan@gmail.com

E-mail: office@epilepsie.at

Website:

Business Hours

Telefonisch: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10-15 Uhr

Description

Kontaktpersonen: Liselotte Kastl-Soldan, Michael Alexa
Gruppentreffen: jeden letzten Freitag im Monat ab 17 Uhr (open end) - ausgenommen Juli, August und Dezember
Erfahrungsaustausch, Vorträge, Infomaterial

Topics
Epilepsy self-help
Neurological diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at