Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stomaselbsthilfe ILCO Wien

Phone: 01-332 38 63

Mobile phone: 0664 / 871 10 47 (Gerda Karner)

E-mail: stoma@ilco.at

Website:

Business Hours

Donnerstag 9-12 Uhr

Description

Kontaktpersonen: Gerda Karner und Ingrid Englisch
Gruppentreffen jeden 1. Donnerstag im Monat um 14 Uhr
Beratung, Vorträge, Produktinformation, Info-Material

Topics
Intestinal diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at