Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Aktive Diabetiker Austria, Verein

Mobile phone: 0681 / 10 20 66 49

E-mail: office@aktive-diabetiker.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

ADA-Journal vierteljährlich, Newsletter wöchentlich, Informationen, Vorträge, Freizeitgestaltung, Gesprächsrunden
Topics
Diabetes self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at