Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tinnitus - SHG - Wien

Mobile phone: 0664 / 176 23 77

Mobile phone: 0676 / 381 22 28

E-mail: ewald.boehm@chello.at

Website:

Business Hours

Gruppentreffen: jeden 2. Montag in den Monaten Jänner, März, Mai, September und November um 18 Uhr

Description

Kontaktperson: Ewald Böhm

Information, Beratung, Erfahrungsaustausch, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Hearing disability self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at