Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tinnitus, Selbsthilfegruppe

Mobile phone: 0676 / 381 22 28 (Ewald B������������������hm)

Mobile phone: 0664 / 176 23 77 (Gertrud Slawitz-Gajdusek)

E-mail: ewald.boehm@chello.at

E-mail: gerti.slawitz@gmail.com

Website:

Business Hours

Gruppentreffen: jeden 2. Montag in den Monaten Jänner, März, Mai, September und November um 18 Uhr

Description

Kontaktperson: Ewald Böhm

Information, Beratung, Erfahrungsaustausch, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Hearing disability self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at