Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein der Lebertransplantierten Österreichs

Mobile phone: 0664 / 327 11 33

E-mail: leberverein@gmx.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktperson: Silvia Wogowitsch
Gruppentreffen 2x monatlich
Information, Beratung, Vorträge, Ausflüge

Topics
Liver diseases self-help
Organ transplants self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at