Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PSO Austria-Verein und Selbshilfegruppe der PsoriasikerInnen in Österreich

Mobile phone: 0664/731 119 91

E-mail: office@psoriasis-hilfe.at

Website:

Business Hours

nach telefonischer Vereinbarung

Description

Kontaktperson: Gabriele Schranz
Information, Beratung, Erfahrungsaustausch, Vorträge
Gruppentreffen: Termine und Ort siehe Webseite

Topics
Skin diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at