Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Restless-Legs, "Die unruhigen Beine"

2500 Baden, Leesdorfer Hauptstrasse 30 Top1

Mobile phone: 0676 / 701 36 32

E-mail: waltraudduven@gmx.at

Website:

Business Hours

täglich 9-19 Uhr

Description

Kontaktperson Wiener Selbsthilfegruppe: Waltraud Duven

Information, Vorträge, Förderung der Forschung

Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at