Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Patienteninitiative Reizdarm

Phone: 01-512 36 61-3214

E-mail: oeprd@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Mittwoch 16-18 Uhr

Description

Erfahrungsaustausch, Vorträge, Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Intestinal diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at