Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfe Prostatakrebs

Phone: 01 / 333 10 10

E-mail: info@prostatakrebse.at

Website:

Business Hours

Donnerstag 10-12 Uhr (Büro)

Description

Kontaktperson: Ekkehard Büchler
Gruppentreffen und Vorträge auf Anfrage

Topics
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at