Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP)

Phone: 01-512 70 90

Fax: 01-512 70 90-44

E-mail: oebvp@psychotherapie.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: Montag, Mittwoch, Donnerstag 10-13 Uhr, Dienstag 13-17 Uhr

Description

Information für Mitglieder und KlientInnen, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at