Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gespräche für betreuende und pflegende Angehörige

Mobile phone: 0664 / 230 40 94

E-mail: office@ina-biechl.at

Website:

Business Hours

Telefonische Terminvereinbarung erforderlich

Description

Individuelle Gespräche für betreuende und pflegende Angehörige

Gespräche bis zu 60 Minuten kostenfrei

Topics
Caring relatives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at