Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Regenbogen, für Eltern, die ihr Baby nach Abortus, Abtreibung, Fehlgeburt, Totgeburt oder Tod kurz nach der Geburt vermissen

1100 Wien, Antonsplatz 26/4
1070 Wien, Zollergasse 37 (Zentrum Nanaya) [Gruppentreffen]

Mobile phone: 0676 - 642 86 92 (Frau Jukia Sorko)

E-mail: info@shg-regenbogen.at

Website:

Business Hours

Jeden 1. und 2. Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr (genaue Termine siehe Webseite)

Description

Obfrau: Claudia Weinert

Gruppentreffen: Zentrum Nanaya, Zollergasse 37, 1070 Wien

Topics
Grief self-help
Parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at