Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Seniorenzentrum Hoffmannpark

3002 Purkersdorf, Wiener Straße 64 und 66

Phone: 02231 / 615 10

E-mail: hausleitung@hoffmannpark.at

E-mail: verwaltung@hoffmannpark.at

Website:

Description

Kurzzeit- und Langzeitpflege

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at