Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medizinische Universität Wien, Institut für Medizinische Genetik, Sektion Klinische Genetik

Phone: 01-40160-56 521, 56 531, 56 532, 56 539

Fax: 01-40160-95 65 31

E-mail: humangenetik@meduniwien.ac.at

Website:

Business Hours

Sekretariat: Montag-Freitag 8-17 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit: Montag-Donnerstag 9-11 und 14-16 Uhr, Freitag 9-12 Uhr
Topics
Genetic diseases
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at